Fiatal munkavállaló foglalkoztatásánál irányadó szabályok

Fiatal munkavállaló esetén
éjszakai munka nem rendelhető el,
rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani,
legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani,
legalább tizenkét óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani,
heti két pihenőidőnap, vagy negyvennyolc óra megszakítás nélküli pihenőidő illeti meg, melyet egyenlőtlenül nem lehet kiadni,
évenként öt munkanap pótszabadság jár részre, utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony szempontjából fiatal munkavállaló az, aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be.
Főszabály szerint 16. életévét már betöltött személyt lehet csak foglalkoztatni, de ha már a tizenötödik életévét betöltötte a személy, vele iskolai szünet alatt létesíthető munkaviszony, vagy egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszony. Mindkét esetben azonban szükség van (18. életév betöltéséig) a törvényes képviselő hozzájárulására.